Podnikateľský zámer si pripravte aj k žiadosti na úrad práce

Podnikateľský zámer pre gastro

Podnikateľský zámer je prvotný dokument, ktorý vykresľuje vašu firmu, je to niečo, čo vytvára prvý a najdôležitejší dojem o vašej spoločnosti. Môžete si ho vypracovať sami alebo ho môže za vás vypracovať firma, ktorá sa týmto zaoberá, pretože nie každý si trúfne na to sám. Podnikateľský zámer má hneď niekoľko možných využití, môže slúžiť na prezentáciu vašej firmy pred prípadnými investormi alebo ak chcete požiadať banku o pridelenie úveru. No určite ho budete potrebovať aj vtedy, ak ste začínajúci podnikateľ a plánujete žiadať o príspevok na podnikanie úrad práce. 

Ako vypracovať podnikateľský zámer pre potreby úradu práce?

Podnikateľský zámer do nového roka
Ciele podnikateľského zámeru

Ako sme už spomínali, vypracovaný podnikateľský zámer je nevyhnutnou súčasťou pri žiadaní o príspevok na vaše podnikanie a pre rozbeh vašej firmy. Na začiatok uveďte vaše základné údaje spolu aj s vaším životopisom, kde uvediete vaše dokončené vzdelanie profesijné zručnosti a doklad o vzdelaní. Hlavným bodom je opis zámeru vašej podnikateľskej činnosti, na ktorú použijete príspevok z úradu práce, ak vám bude poskytnutý. Podrobne opíšte služby alebo produkty, ktoré budete predávať. Pridajte rozpočet nákladov a samozrejme aj predpokladaný obrat a zisk, ktorý chcete za určité obdobie dosiahnuť. Spomeňte aj kde plánujete podnikať, aké priestory ste si na to vybrali a určite uveďte náklady za energie, nájomné, technické vybavenie, ktoré budete musieť nakúpiť a aj personálne náklady. 

Nezabudnite sa marketingové údaje

Určite je dobré vedieť, aké sú vaše silné stránky ale treba poznať aj slabé miesta a najmä konkurenciu vo vašom okolí. Je potrebné sa sústrediť na cieľovú skupinu vašich zákazníkov a najmä akým spôsobom ich chcete osloviť. S tým súvisia aj náklady na reklamu a propagáciu výrobkov a služieb, no najmä forma vašej marketingovej stratégie, aby sa vám náklady na reklamu vrátili a najmä aby boli dobre cielené. Ako prílohe môžete doplniť rôzne prepočty nákladov, finančné analýzy, kalkulácie, zmluvy a všetko, čo by presvedčilo o vašej vierohodnosti a úspešnosti. Podnikateľský zámer by mal byť najmä vypracovaný pravdivo, aby bolo vo vašich silách vaše vízie a plány pretaviť do skutočnosti. Ak ste v tejto oblasti začiatočník a neviete ako na to, nechajte si poradiť od odborníkov na stránke https://marekstraka.com/

Author: Admin