Daňový poradca pomôže podnikateľom s daňovým priznaním, ale aj fyzickej osobe

Daňový poradca a jeho služby

Nie sú podnikatelia ako podnikatelia. Niektorí sa snažia viesť svoju podnikateľskú činnosť tak, ako na začiatku, nenapredujú vpred a často sa stávajú neúspešnými. A potom sú tu takí podnikatelia, ktorí sa snažia využiť všetko, čo sa dá. Niektorí sa neustále školia, posúvajú svoje výrobky a služby vpred, rozširujú svoju podnikateľskú činnosť, ale i využívajú služby ľudí, ktorí  im pomôžu dosahovať podnikateľské ciele. Daňový poradca je tiež veľmi nápomocný pri podnikateľskej činnosti a nevyužívajú ho podnikatelia len v čase podávania daňového priznania. Daňový poradca poskytuje svoju činnosť akémukoľvek podnikateľskému subjektu, ktorý potrebuje pomôcť s daňovým priznaním či potrebujú pomôcť s rozbehnutím podnikateľskej činnosti. Mnohí podnikatelia ani netušia, aké kompetencie má taký daňový poradca.

S čím vám vie pomôcť daňový poradca?

Zodpovedný daňový poradca
Porada s daňovým poradcom

Najčastejšie je oslovovaný v čase, kedy je potrebné odovzdať daňové priznanie. Práve daňový poradca je ten, ktorý vám skompletizuje daňové priznanie. Účtovník by mal pripraviť len podklady, ktoré daňový poradca spracujete. Daňový poradca vám pomôže s akýmkoľvek daňovým priznaním, ako je typ A pre zamestnancov, typ B pre fyzické osoby, samozrejme vám môže vypracovať aj daňové priznanie k dani z motorových vozidiel či vypracuje vám ročné zúčtovanie preddavkov na dať z príjmov fyzickej osoby. Daňový poradca vás môže zastupovať aj vtedy, ak vám hrozí daňová kontrola. Tiež vám môže pomôcť aj s optimalizáciou daňového zaťaženia vašej firmy či spoločnosti. Pomôcť môže aj s optimalizáciou osobného daňového zaťaženia.  Podnikatelia spolupracujúci s podnikateľmi dlhodobejšie môžu vás upozorniť na rôzne termíny a splatnosti, ktoré súvisia s daniami. Tiež vás môžu informovať i o aktuálnych zmenách daňovej legislatívy, pretože dôsledne všetky zmeny a dopady sleduje. Daňový poradca vám môže pomôcť aj s administratívnymi záležitosťami, avšak len v oblasti daní. Mnoho podnikateľov má problém viesť a spravovať firemné financie a stým im môže pomôcť účtovník, ale i daňový poradca. Využiť pomoc a skúsenosti daňového poradcu má mnohé výhody. najväčšou výhodou je, že daňový poradca má poistenie. Ak by urobil nejakú chybu, zodpovednosť nesie práve daňový poradca a nie vy, respektíve vaša firma. Daňový poradca je súčasťou aj komory daňových poradcov, a preto v prípade potreby, daňoví poradcovia vedia komunikovať medzi sebou a poradiť si. Daňový poradca na vykonávanie svojej činnosti potrebuje absolvovať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a následne musí vykonať prax. Prax trvá približne 5 rokov . Po praxi môže požiadať o vykonanie skúšky, vďaka ktorej získa povolenie k vykonávaniu činnosti daňového poradcu. V prípade, že potrebujete vedieť viac alebo hľadáte daňového poradcu, navštívte webovú stránku https://www.easystart.sk/.

Author: Admin